سمینار آموزشی معماری سازمانی فناوري اطلاعات براي مديران شرکت فولاد مبارکه  در تاريخ چهارشنبه 21 شهريورماه در محل  سالن اجتماعات باغ فردوس شركت فولاد مباركه توسط  آزمايشگاه مرجع معماري سازماني سرويس گرا (دانشگاه شهيد بهشتي) با مشاركت آزمايشگاه معماري سازماني دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد برگزار گردید. در این سمینار که با دعوت از  آقای دکتر شمس و آقای مهندس مهجوریان از آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا (دانشگاه شمید بهشتی) برگزار گردید آقایان دکتر صافی و دکتر نبی الهی از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه نجف آباد(شعبه اصفهان) همکاری داشتند. در این سمینار موضوعات زیر طرح گردید

  • آقای دکتر شمس: مبانی، کاربرد و اکو سیستم معماری سازمانی
  • آقای مهندس مهجوریان: معرفی نمونه موفق طرح معماری سازمانی در هلدینگ مپنا
  • آقای دکتر صافی: بررسی ضرورت معماری سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  • نشست طرح و بررسی راهکار اجرایی معماری سازمانی در شرکت فولاد مبارکه (همراه با پرسش و پاسخ)
  • آقای دکتر نبی الهی: مروری بر مولفه های چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
  • آقای دکتر شمس: نقشه راه کلی اجرای معماری سازمانی
  • جلسه معاونين شركت فولاد مباركه با تيم آزمايشگاه معماري سازماني