طی تفاهم نامه ای که در خردادماه ۱۳۹۷ به امضای آقای دکتر سراییان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران رسید و به دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ابلاغ شد دانشگاه نجف آباد ماموریت یافت که بستر فنی و علمی مناسب جهت بهره برداری از آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات را در دانشگاه ایجاد نماید.   از جمله اهداف  مطرح در این تفاهم نامه  می توان به تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه معماری سازمانی(کارشناسی ارشد) ، ارائه خدمات آموزشی و فرهنگ سازی در زمینه معماری سازمانی و تاسیس نهادی بمنظور اجرا، ارزیابی و نظارت بر طرح ها و پروژه های معماری سازمانی اشاره کرد.  نماینده دانشگاه در اجرای این تفاهم نامه آقای دکتر نبی الهی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر  معرفی شده است. محل این آزمایشگاه در دانشکده مهندسی کامپیوتر تعیین شده و در حال تجهیز می باشد.