ناشر
 انتشارات دانشگاه اسلامی نجف آباد
 
 انتشارات دانشگاه اسلامی نجف آباد
سال چاپ
۱۳۸۷
۱۳۸۷
۱۳۹۴
نویسندگان/مترجمین
  تالیف و ترجمه :مهندس  محمدرضا حبیب الهی-مهندس وحید بیرانوند-دکتر منصور امینی لاری
  ( تالیف : خانم برومند، دکترصافی و خانم احمدی
 ترجمه: دکتر نبی الهی و مهندس بیرانوند
عنوان کتاب
شیوه های تحلیل و طراحی سیستم ها - دو جلدی
مهندسی نرم افزار و سرویس گرایی
تجارت الکترونیک، موج دوم