سال دفاع
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۵
 ۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۵
۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۶
۱۳۹۶
۱۳۹۶
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۶
۱۳۹7
  استادان راهنما- مشاور
دکتر ندیمی-دکتر نبی الهی
دکتر شرفی-دکتر نبی الهی
دکتر ندیمی-دکتر نبی الهی
دکتر ندیمی-دکتر نبی الهی
دکتر نبی الهی
دکتر نبی الهی-دکتر رستگاری
دکتر نبی الهی
 دکتر نبی الهی
 دکترنبی الهی- دکتر خانی
دکتر نبی الهی
دکتر آجودانیان
دکترداورپناه- دکترآجودانیان
دکتر خانی
دکتر نبی الهی
دکتر نبی الهی-دکتر آجودانیان
 دکتر نبی الهی- دکتر ندیمی
دکترخانی
دکترخانی
دکترخانی
دکترخانی
 دکتر نبی الهی-دکتر امینی
 دکتر نبی الهی
دکتر نبی الهی
دکتر نبی الهی
 دکتر خانی
 دکترخانی
دکتر نبی الهی
 نام دانشجو
زهرا سادات ترابی
پدرام بهرام نژاد
سارا پناهنده
فهیمه علی زاده
سمیه امیرخانی
حسین جبارزارع
مرضیه اسکندری
 فرزانه سادات جلایر
مریم شاه منصوری
 منا میرزاده
خدیجه قاسمی
فاطمه جاوری
الهام فدائی
حمیدرضا صداقت
نگارصفاییان
حمید رضا بهرامی
ژیلا سلطانی پور
علی حسنی زاده
فرنام رجبی
سمیرا پویافر
 مالک شیخی
 فروغ السادات احمدی
مرجان رمضانپور
اکرم خلیلی
 مریم رحیمی
 ندا شیاسی
مرضیه افرا
 عنوان پایان نامه
ارائه یک طبقه بندی SVMمقیاس پذیر با استفاده از انتخاب ویژگی ها برای کشف هرزنامه ها
روشی برای مهندسی مجدد فرایندهای کاری مبتنی هستان شناسی مولفه های معماری سازمانی
پیش بینی سطح ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو با استفاده از یک شبکه عصبی بهبود یافته
پیش بینی ریسک بیمه گذاران جدید در بیمه شخص ثالث خودرو با استفاده از درخت تصمیم بهبودیافته به منظورکاهش ماکزیمم حافظه مورد نیاز
بهبود دقت سنجش اندازه نرم افزار براساس متریک نقاط عملکرد (FP)با استفاده از مفاهیم منطق فازی و شبکه عصبی
روشی نوین جهت خلاصه سازی موضوعی مقالات علمی بر مبنای تحلیل معنایی پنهان
اولویت بندی سناریوهای کیفی در ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب (NSGA-II)
 ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت سازماني
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات
 ارائه مدلي براي بهبود عرضه خدمات در واحد پشتيباني سامانه هاي اطلاعاتي در شركت ذوب آهن اصفهان براساس استاندارد
ارائه مدل معماری سازمانی سرویس­گرای شهر الکترونیک
ارائه مدلی جهت استقرار حاکمیت معماري سرویس گرا در سازمان فاواي شهرداری اصفهان
شناسائی قابلیت های سازمانی سیستم های اطلاعاتی برای موفقیت هوش تجاری در بانک ها
مدل پيشنهادي فرآيند مديريت تغيير در بخش فناوري اطلاعات شرکتهاي توليدي
طراحی الگوریتم بهینه سازی ترکیبی خودکارجهت تطبیق پویای نرم افزار در خطوط تولید محصول نرم افزاری
پیش بینی میزان موفقیتERP  قبل از استقرار در سازمان با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم
ارائه مدلی برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با رویکرد چابکی در سازمانهای کوچک و متوسط
ارزیابی موفقیت ERP  در شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از ابعاد مدل دلون و مک لین
ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستانهای علوم پزشکی اصفهان)
شناسایی عوامل موثر بر تمایل به نصب و استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه دانشگاهی (مورد مطالعه: برنامه کاربردی سهند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)
 ارائه مدلی برای پیاده‌سازی و استقرار فرآیند مدیریت کاتالوگ خدمت و تحلیل تأثیر آن بر کسب‌وکار شرکت ذوب‌آهن اصفهان
 ارائه مدلی برای استقرار فرآیند مدیریت حوادث فن آوری اطلاعت مبتنی بر چهارچوب ITIL در سازمان های مادر
توسعه مدلی برای بهبود همترازی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با یکپارچه سازی چارچوب COBIT و مدل SAM
ارائه چارچوبی برای عرضه خدمات سلامت مبتنی بر مکان در محیط تجارت اجتماعی
 شناسائی و اولویت بندی ریسک های ERP بر اساس منحنی چرخه عمر در شرکتهای تولیدی صنعتی اصفهان
 شناسائی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد BPR بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
ارائه روشی جهت بهبود درک مشترک نیازمندیهای کاربرد روش توسعه نرم افزاری چابک