فهرست پروژه ها و طرحهای پژوهشی

 سال انجام
۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 
۱۳۹۵-۱۳۹۶
 ۱۳۹۶
۱۳۹۵-۱۳۹۶
 همکاران
 
 مهندس حبیب الهی
 
دکتر آجودانیان
 دکتر ندیمی- دکتر نادری- دکتر رستگاری
 
 مهندس صالحی-مهندس درخشان- مهندس مومنی- مهندس محمودیان
 
 
 
 
 مدیرپروژه/ مجری طرح
دکترصافی
 دکتر نبی الهی
دکتر صافی
مریم نورایی
 دکتر نبی الهی
 دکتر صافی
 دکتر نبی الهی
مهندس شریفی
مهندس براتی
 
دکتر سیف زاده
 کارفرما
شرکت دانش بنیان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
استانداری اصفهان
برون دانشگاهی
 دانشکده مهندسی کامپیوتر واحد نجف آباد
 شرکت فولاد مبارکه
 معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان
شركت راه آهن
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 
 معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان
 عنوان پروژه / طرح پژوهشی
بومی سازی محیط مدیریت فرایندهای کسب و کارOracle BPMS
 پیشنهادیه طرح پژوهشی  معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تهيه، طراحي و استاندارد سازي ارتباطات اطلاعاتي، خدمات مرکز داده و محتواي الکترونيکي استانداري اصفهان
ارائه مدلی یکپارچه بر اساس معماری سرویس گرا در راستای تعامل اطلاعات بین سازمان های آموزشی
 تدوین برنامه راهبردی دانشکده مهندسی کامپیوتر
 پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادات در
فولاد مبارکه اصفهان مبتنی بر Oracle BPMS
 طراحی و استقرار فرایند مدیریت معماری سازمانی
مدير پروژه BPMS در اداره كل فناوري ارتباطات و اطلاعات
عضو تیم طراحی و تدوین فرایندهای سازمانی و پروژه BPMS (در راستای پروژه معماری سازمانی)
 
امکان سنجي استقرار سيستم‌هاي متن باز در شهرداري اصفهان