درباره آزمایشگاه :


دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با هدف تاسیس نهاد مرجع معماری سازمانی در استان اصفهان، تفاهم نامه اي با سازمان فناوری اطلاعات ایران (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سال 1397 امضا نمود. دانشكده مهندسي كامپيوتر با اتكاء به سوابق و توانمندی هيات علمي خود و با پشتيباني علمي آزمايشگاه مرجع معماري سازماني سرويس گرا (دانشگاه شهید بهشتی)، آزمایشگاه معماری سازمانی نجف آباد (شعبه اصفهان) را راه اندازی نمود. در ادامه با هدف گسترش دانش معماری سازمانی، دانشکده مهندسی کام‍پیوتر موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني گرديد. این آزمایشگاه تلاش دارد با تکیه بر سوابق علمی کاربردی و تجارب موفق اعضاء هیات علمی، فعالیتهای برون دانشگاهی خود را جهت حضور فعال و ارتباط موثر با جامعه و صنعت گسترش دهد.