معرفی رشته معماری سازمانی :


براي اولين بار در مهرماه 1398، رشته كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ارائه گردید.
براساس برنامه توانمندسازی و ظرفیت سازی معماری سازمانی در کشور، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اولین دانشگاه از سال 1387 اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سازمانی نمود، سپس دانشگاه صنعتی شیراز از سال 1395 اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
رشته كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش معماري سازماني جزو رشته هاي مصوب وزارت علوم مي باشد و برخي دروس تخصصي آن عبارتند از: مهندسي نرم افزار پيشرفته، معماري سازماني فناوري اطلاعات، سيستم هاي نرم افزاري مقياس وسيع، معماري نرم افزار، معماري امنيت، معماري سرويس گرا، هوش تجاري. این رشته تحصیلی تلاش می کند با تربیت دانشجویان فناوری اطلاعات و کسب مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات از جمله مدلسازی فرآیندها و سازمان آنان را جهت حضور موثر در عرصه پروژه های بزرگ سیستمهای اطلاعاتی و معماری سازمانی آماده نماید.