سر فصل دوره های آموزشی آزمایشگاه


آزمایشگاه معماری سازمانی موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های اموزشی فناوری اطلاعات ویژه کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گردید.این آزمایشگاه با توجه به تخصص اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر آمادگی خود را جهت برگزاری این دوره ها در سازمانها اعلام می نماید.


دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد
کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) سرفصل های آموزشی
1 دولت الکترونیکی 8 آشنایی با مفهموم دولت الکترونیکی
بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی
ذکر موانع و توسعه دولت الکترونیکی
آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیک
آشنایی با کاربردها، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
2 مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات 10 معماری سازمانی
کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم های مدیریتی
مدیریت فرایندهای سازمانی
امنیت اطلاعات


دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) سرفصل های آموزشی
1 حاکمیت فاوا(اصول،چارچوب و استقرار) 12
اصول و مبانی حاکمیت فاوا
چارچوب های حاکمیت فاوا
استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT
2 میریت خدمات فاوا و ITIL 12
اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا
معرفی چارچوب ITIL
بررسی فرایندهای ITIL
3 مدیریت فرایندهای سازمانی 12
اصول و مفاهیم نگاه فرایندی
مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)
مدلسازی،کنترل و مدیریت فرایندها در سازمان
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPMS)
4 معماری فناوری اطلاعات سازمانی 20
مبانی و کاربرد معماری(فناوری اطلاعات)سازمانی
آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های معماری سازمانی
مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی
کارعملی با ابزارهای مدلسازی و معماری
آشنایی با اصول ،مفاهیم و پروتکل های معماری سرویس گرا
کاربرد سرویس گرایی در تعامل پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الکترونیک
مراحل پیاده سازی معماری سرویس
5 تحلیل و طراحی سیستم 16
آشنایی با انواع متدولوژی تجربه و تحلیل و طراحی سیستم ها
آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
آشنایی با زبان های مدل سازی تولید نرم افزار
6 مهندسی شبکه 30
اصول و مبانی شبکه
سوئیچینگ و مسیریابی
امنیت در شبکه های کامپیوتری
مدیریت ،نگهداری و عیب یابی شبکه
7 مدیریت امنیت اطلاعات 20
تشریح الزامات،مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
اندازه گیری اثربخشی امنیت اطلاعات
تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعاتو سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه(CERT)
آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت(SOC)
8 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 12
فرایندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژ ه های فناوری اطلاعات
آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
9 رایانش ابری 8
آشنایی با مفاهیم رایانش ابری
مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات بر آن
چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری
مبانی امنیت در رایانش ابری
10 مهاجرت به نرم افزار های آزاد/ متن باز 16
چارچوب کلی مهاجرت به نرم افزارهای آزاد متن باز و زیرساخت های لازم
معرفی طرح ملی نرم افزارهای آزاد متن باز (لینوکس فارسی)
معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار


دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای عموم کارکنان دولت
کد دوره عنوان دوره مدت دوره (ساعت) سرفصل های آموزشی
1 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22
واژه پرداز (پیشرفنه )
صفحه گسترده (پیشرفته)
ارائه مطلب (پیشرفته)
آشنایی و کار با سیستم های اداری و سامانه های ملی و دستگاهی
2 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 14 معماری سازمانی
مدیریت سیستم های اطلاعات
مدیریت فرایندهای سازمانی
آشنایی با مدیریت دانش
3 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 8
آشنایی با دولت الکترونیکی و مبحث کلیدی
آشنایی با مدل های توسعه دولت الکترونیکی
آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک ج.LI
کاربرد و نوآوری ها
4 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8
آشنایی با فضای سایبری انواع تهدیدات سایبری
آشنایی با پلیس فتا
امنیت و حفاظت و نگهداری اطلاعات فناوری های احراز هویت